U vult het intake formulier volledig in en verzendt deze aan BVdirect.

Een van de aan ons verbonden gespecialiseerde notarissen zal op de door u aangegeven wijze contact met u opnemen om de totale afhandeling met u door te nemen.

Na ontvangst door de notaris van de betaling van zijn declaratie, zal hij u de concept akte en alle benodigde formulieren doen toekomen.

Preventief toezicht is komen te vervallen, wat betekent dat oprichtingen en statutenwijzigingen van B.V.'s zonder verklaring van geen bezwaar kunnen plaatsvinden. De oprichting kan nu binnen enkele dagen geschieden.

Na het van kracht worden van de Wet Flexibilisering en Vereenvoudiging BV recht op 1 oktober 2012 is een bankverklaring niet meer vereist.

Na ontvangst van de benodigde volmachten kan de akte van oprichting worden gepasseerd. De oprichting kan dus binnen enkele dagen na ontvangst van het intake formulier plaatsvinden.


AL JAREN DE POPULAIRSTE WEBSITE

Al meer dan 10 jaar de beste manier om uw besloten vennootschap op te richten. BVdirect zorgt via de aan ons verbonden notarissen voor de oprichting van uw besloten vennootschap op een snelle en voordelige manier.

VRAAG NU EEN VOORDELIGE OFFERTE AAN.

DIT KAN DOOR MIDDEL VAN HET INTAKEFORMULIER DAN WEL VIA BEL MIJ TERUG.


Overdracht van aandelen via BVdirect is niet mogelijk.


seperator_nieuws