kop_18000terug

Na het van kracht worden van de Wet Flexibilisering en Vereenvoudiging BV recht op 1 oktober 2012 is het minimum kapitaal afgeschaft. Na omzetting van uw BV in een Flex BV kunt u het door u gestorte kapitaal door kapitaal vermindering terugbetalen.

Waarschuwing
Het besluit tot terugbetaling kan uitsluitend worden genomen indien het eigen vermogen - ook na de terugbetaling - groter is (zal zijn) dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden. Tevens dient het bestuur van de vennootschap goedkeuring te verlenen aan voormeld besluit tot terugbetaling. Ingeval de vennootschap na de onderhavige terugbetaling niet kan doorgaan met het betalen van haar opeisbare schulden zal elke bestuurder mogelijkerwijs jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden zijn voor het tekort dat door de terugbetaling is ontstaan vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van uitkering. Tevens raden wij u aan u voor de fiscale gevolgen te laten begeleiden door een fiscaaladviseur.

Vraag nu een voordelige offerte aan.
Dit kan door middel van het intakeformulier dan wel via Bel mij terug.AL JAREN DE POPULAIRSTE WEBSITE

Al meer dan 10 jaar de beste manier om uw besloten vennootschap op te richten. BVdirect zorgt via de aan ons verbonden notarissen voor de oprichting van uw besloten vennootschap op een snelle en voordelige manier.

VRAAG NU EEN VOORDELIGE OFFERTE AAN.

DIT KAN DOOR MIDDEL VAN HET INTAKEFORMULIER DAN WEL VIA BEL MIJ TERUG.


Overdracht van aandelen via BVdirect is niet mogelijk.


seperator_nieuws